Volymvägen 17, Täby

  • Garageplats  | 
  • 1380 kr  | 
Submit interest
View all images
1/1

Volymvägen 17, Täby

  • Garageplats
  • 1380 kr
Rent

1380 kr

Objektsnummer

1568-8001

Access day

According to the agreement

Endast förhyrda platser finns i garaget, in- och utpassering sker med fjärrkontroll vilket ger hög säkerhet. I garaget finns möjligheten att hyra ett flertal platser för kortare eller längre perioder.

Rent

1380 kr

Objektsnummer

1568-8001

Access day

According to the agreement

Volymvägen 17 TÄBY

Volymvägen 17,
Täby
Submit interest